Ikke tro på mytene!

«Fritidsaktiviteter? Ungene mine skal i hvert fall ikke begynne i korps, der er det dugnader hele tiden…!»

Rimelig kjent utsagn for mange, men stemmer det?

La oss ta en titt på dugnadsinnsatsen i Småbispan:

Småbispan er i likhet med andre skolekorps foreldredrevet. Som foreldre eller foresatt er du selv med å utforme hvordan korpset skal drives.

Daglig drift
Dirigenter og instruktører er innleide. Driften forøvrig er organisert gjennom arbeidsgrupper, eller «komitéer». Det er en uniformskomité, en driftskomité, materialkomité, miljøkomité og tilslutt styret. Som forelder i Småbispan vil du være medlem i en av disse komitéene. Du kan selv velge hvilken, og slik bestemme hvordan du vil bidra inn i korpset.
Et minimum av innsats kreves i de ulike komitéene. Hvor mye du bidrar ut over det styrer du selv. Mange syns det er sosialt og meningsfult å være med på å lage et flott tilbud til barna, og samtidig bli kjent med voksne og barn i nærmiljøet.

Fellesdugnader
Ut over deltakelse i en komité, er foreldrene med på skolegårdsfesten 17. mai og loppemarkedet, samt kakebaking og lodd/billettsalg i forbindelse med Lucia-konserten. Sammenlignet med andre aktiviteter mener vi det kreves en moderat dugnadsinnsats i Småbispan. Men noen velger å gjøre mer enn andre, fordi de syns det gir mye tilbake.
Loppishelg
Loppishelg

Medio September – Vakter fordeles i to grupper og du vil ha ca 4 timer vakt hver av dagene. Utrolig sosialt og trivelig! Alle bør også stille opp fredag fra 1600 til ca kl. 2200 da loppene settes fram i gymsalen på Bispehaugen skole.

17. mai
17. mai

17. mai – arrangement på Bispehaugen skole i regi av korpset. Alle får tildelt en 2-timers vakt, enten 15-17 eller 17-19.