Kostnader

Kontingent

I Småbispan har vi følgende kontingentsatser:

SK/AK (6-11 år)

Kr. 1.250,-/halvår for medlemmer som ikke har begynt på Kulturskolen

Kr. 1.000,-/halvår for medlemmer som går på Kulturskolen

HK (11-18 pr)

Kr. 1.250,-/halvår for medlemmer som ikke lenger går på Kulturskolen

Kr. 1.000,-/halvår for medlemmer som går på Kulturskolen

Søskenmoderasjon

Kr. 100,- pr. søsken

Instrumentleie

Man kan kjøpe eget instrument, eller leie av korpset. De som velger å leie betaler kr. 700,- pr. år.

Signalinstrumenter (fløyte, trompet og tromme) er gratis. Det betyr at 1. og 2.-klassinger ikke har noen utgifter til instrument.

Lucia-konserten

I forbindelse med Lucia-konserten må alle familier kjøpe 5 billetter, til sammen kr. 625,-,  til konserten. Billettene kan selges videre for eksempel til slekt og venner.  Dette som en del av dugnadsinnsatsen i korpset men ikke minst for å fylle opp Frimurerlosjen.

17. mai lotteri

Vi arrangerer et lotteri ifm. skolegårdsfesten på Bispehaugen skole 17. mai, og alle familier må kjøpe lodd (som jo kan selges videre til slekt og venner) for kr. 500,-

Turer

Sommerturen og Meråkertur (helgetur på ski) er frivillige å være med på, men er en viktig del av det å gå i korpset for mange.

Meråkertur koster p.t. kr 500 + evt kr 190 til heiskort.

Korpset subsidierer en stor del av sommerturen, men hver elev må betale en egenandel. Størrelsen på denne varierer fra år til år ut i fra hvor man legger turen. De siste årene har det ligget mellom 2200,- (Oppdal)  og 6000,- (USA). I tillegg kommer noen hundre i lommepenger.

Kulturskolen

Kulturskolen er obligatorisk fra 3. klasse og oppover, og koster p.t. kr. 1.798,- pr. semester (kr. 3.595,-/år). Det er søskenmoderasjon fra barn nummer 3. Det finnes også ordninger for redusert pris pga dårlig økonomi. Se Kulturskolens egne sider for mer informasjon.