Tre korps i korpset!

Tre korps i korpset!

Småbispan er ikke bare ett korps, det er faktisk satt sammen av tre korps! Alle korpsene har egne uniformer og flagg, dusk og drill. Slik er Småbispan bygget opp:
SIGNALKORPSET (SK)
SIGNALKORPSET (SK)

Elever fra 6-9 år. Dette er ungenes første møte med Småbispan. Når de begynner i korpset lærer de seg å spille fløyte, signaltrompet eller tromme. SK-elevene har øvelse en gang i uken, og øvelsene er basert på lek og rytme med egne instruktører, som gjerne selv har bakgrunn fra korpset. SK er med i en egen avdeling sammen med AK på korpsets tradisjonelle Luciakonsert, og de marsjerer i gatene sammen med AK.

ASPIRANTKORPSET (AK)
ASPIRANTKORPSET (AK)

Elever fra 9-11 år. Nå begynner de å spille på sitt hovedinstrument i korpset, samtidig som de får undervisning gjennom Kulturskolen. AK-elevene spiller egne nummer sammen med SK på Lucia-konserten og marsjerer i gatene sammen med SK. Aspirantkorpset har egen dirigent som har ansvaret for den ukentlige øvelsen.

HOVEDKORPSET (HK)
HOVEDKORPSET (HK)

Elever fra 11-18 år. HK øver 1-2 ganger i uken med sin faste dirigent. Det er også en egen fanfare-gruppe i HK.