Småbispan Medlemssider

Gamle HK: Spillejobb onsdag 24. oktober

Gamle HK: Spillejobb onsdag 24. oktober

17. oktober 2018
|
Comments off
|
Gamle HK *): Spilleoppdrag på Reitans festmiddag onsdag 24. oktober

Som en del av avtalen med Reitangruppen skal vi spille på Lade Gård i forbindelse med Reitans årlige festmiddag.

Oppmøte utenfor Rema Ladetorget onsdag 24. oktober kl 17:30. Flagg og tambur stiller med instrument, i blåuniform. I følge oppsatt program er vi ferdige ca 18:20.
*) Dere som spilte i HK før sommeren