Småbispan Medlemssider

Innkalling til årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte 2019

13. mars 2019
|
Comments off
|
AK, HK, SK
Hei!
Vi vil med dette innkalle alle foreldre/foresatte i Småbispan til årsmøte onsdag 24. april 2019 kl. 17.30.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til sekretaer@smabispan.no innen27. mars 2019.
Endelig innkalling med sakspapirer sendes ut senest 2 uker før møtet.
Velkommen!
Hilsen styret i Småbispan