Småbispan Medlemssider

Endelig innkalling

Endelig innkalling

11. april 2019
|
Comments off
|
AK, HK, SK

Hei alle sammen!

Vedlagt er endelig innkalling  av alle foreldre/foresatte i Småbispan til årsmøte 2019 onsdag 24. april 2019 kl. 17.30 G-bygget (dersom ikke annen beskjed gies).

Årsberetning med regnskap og budsjett er vedlagt. Valgkomiteens instilling er også vedlagt (det jobbes frem mot årsmøtet med å få inn kandidater for alle posisjoner).

Velkommen 🙂

Hilsen Styret