Småbispan Medlemssider

Infobrev om 17. mai

Infobrev om 17. mai

7. mai 2019
|
Comments off
|
Her kommer masse informasjon om 17. mai!
Se også vedlagte vaktliste og detaljert kjøreplan.

Se også Småbispan i mai og juni.

—-
LOTTERI

Alle familier i Småbispan skal selge ett loddark til hovedlotteriet som trekkes på 17. mai. Selg på jobb, til familie og i nabolaget, eller kjøp noen lodd selv. Dette loddsalget er vårt alternativ til dugnadsarbeid som å selge doruller eller julekalendere el.l. Det utsolgte loddarket må leveres inn til korpset før klokken 16:00 17. mai. Det beste er om dere leverer det ferdigutfylte loddarket når dere kommer om morgenen 17.mai (eller før). Lever i kafeen til miljøvakt eller styrevakt, eller til medlemmer av Driftskomiteen. De 500,- kronene fra loddsalget blir fakturert. Det er noen superhelter som selger flere enn ett loddark før 17. mai og det setter vi enormt pris på! Gi beskjed om du har mulighet for dette.

For de som ikke har hentet sitt loddark er det mulighet for å hente det under onsdagens øvelse.

FISKEDAMPREMIER

Flott at så mange har levert premier til fiskedammen. Men vi trenger at ALLE leverer her, skal starte pakkingen i morgen. Se også tidligere utsendt mail om fiskedam

VAKTER UNDER SKOLEGÅRSFESTEN

Alle familier må stille opp på vakter på ulike poster under 17.mai-arrangementet i skolegården. Se vedlagt vaktliste. Vær snille å prøve å bytte innbyrdes om vakten du har fått ikke passer. Selve skolegårdsfesten er den nest største inntektskilden til korpset (over kr 50.000 i løpet av to korte timer!) Det er derfor svært viktig at alle stiller presist på vakt, og gjør en god innsats slik at dette blir en suksess – både for de besøkende på festen og økonomisk for korpset.

BIDRAG TIL KAFÉ

Hver familie skal også levere én kanne kaffe og én kake oppdelt i serveringsstykker, evt. boller/muffins, til kafé-salget under skolegårdsfesten.

Spørsmål – ta kontakt med drift v/Kristin Villa – 97780510