Småbispan Medlemssider

SK: Lydfil og tekst på No kjæm vi!

SK: Lydfil og tekst på No kjæm vi!

3. juni 2020
|
Comments off
|
Hei SK!
Sender dere lydopptak og tekst på No kjæm vi, slik vi snakket om på øvelsen i dag.

No kjæm vi – lyd

No kjæm vi – tekst

Eva