Småbispan Medlemssider

Alle: Vårkontingent og depositum sommertur

Alle: Vårkontingent og depositum sommertur

8. juni 2020
|
Comments off
|
Hei alle sammen 🙂

Vårkontingent 2020 for HK, AK, SK3

På tross av korona-pandemien at vi har fått gjennomført et relativ grei vår med både øvelser og opptredener for HK, AK og SK3. Det har vært lagt ned en stor innsats av både elever og foreldre for å gjennomføre vårens øvelser, opptredener, filminnspillinger og 17. mai.

Vi mener derfor at vi kan forsvare en vårkontigent også for HK, AK og SK3. Den vil bli sendt ut en av de neste dagene.

Vi vet det er mange som i disse dager helt uforskyldt har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av korona-tiltakene. Dersom dette gjelder deg, ta kontakt med noen i styret, så vil vi se om vi kan droppe eller redusere kontingenten.

Ingen vårkontingent for SK1 og 2

Dessverre klarte vi ikke å få til noe fullgodt tilbud til første og andre års SK denne våren, disse betaler derfor ikke vårkontigenten for 2020.

Depositum sommertur

Som dere vet blir det likevel sommertur i 2020. Det innbetalte depositumet vil bli godtskrevet for de som deltar på sommertur i 2020. De som ikke ønsker å delta på en sommertur vil kunne få tilbake depositumet. Tilbakebetaling av depositum vil ta litt tid, men hvis det er spesielle hensyn som bør tas, så ta kontakt.

Hilsen Styret

 

___________________________________________________________

Småbispan
Bispehaugen Skolekorps
Postboks 9045, Rosenborg
7014 Trondheim
http://www.smabispan.no/
mailto:styret@smabispan.no

Beskjeder finnes også på http://smabispan.no/medlemmer/beskjeder/
___________________________________________________________