Småbispan Medlemssider

1. og 2. års SK: WFO til høsten

1. og 2. års SK: WFO til høsten

7. april 2021
|
Comments off
|

Hei alle sammen med kids i WFO som fortsatt ønsker at denne skal bestå også til høsten.Det er slik at Wenche (som har tatt en for laget og gjort en formidabel innsats) vil være AK-forelder til høsten, og om vi skal holde WFO videre kreves det at vi andre tar vår del nå.
Foreslår derfor at vi samles digitalt og diskuterer dette.Merk at det vil bli et krav om deltagelse fra alle foreldre om man ønsker å ha sitt barn med videre, rett og slett fordi det ikke finnes andre enn Wenche som er i stand til å ta dette alene – vi må altså fikse det sammen.
Forslaget går altså ut på at vi danner to grupper, en hard kjerne på en fem-seks stykker som tar hovedansvar typisk hver tredje uke eller så, samt assistenter som bistår i egen gruppe. I tillegg bør alle samles for å sikre lik deltagelse.
Vi møtes onsdag 21 april 20.00 digitalt, spre det glade budskap.
Påmelding på facebook til Milla Persson (det er meg), alternativt ta kontakt på mail om du ikke finner meg eller ikke har facebook.Viktig at du/dere deltar om vi skal klare å ha en WFO etter sommeren!
Camilla Sektretær