Småbispan Medlemssider

Minner om vasking

Minner om vasking

7. april 2021
|
Comments off
|
Minner om vaskelistene – disse ligger også i kalenderen. Har lagt inn info på ukenivå, med ansvarlige satt inn på lørdag (fristen for vasking).
Merk at det er spesielt viktig at alle vasker på sine uker nå i koronatiden, og har blitt etterlyst nå denne våren. Ved spørsmål: kontakt meg.
Ekstra pluss i boka for foreldrene til Ingrid som stilte sterkt opp i dag i andreetasjen, ble fantastisk fint!