Småbispan Medlemssider

Vi trenger flere i materialkomiteen

Vi trenger flere i materialkomiteen

7. april 2021
|
Comments off
|

Hallo alle korpsforeldre

Med stor glede er det å fortegne stor vekst på antall barn i vårt kjære korps.

Men noen utøvere har blitt ungdom og har forlatt korpset og med dem sine foreldre.

Som de fleste vet er jo foreldrene en viktig part i korpset selv om vi er litt mindre synlig enn våre små.

Materialgruppa behøver påfyll.

Vi hadde nok et rolig «annerledes år». Også 2021 er præget av korona. Men det er å regne med at det blir flere seminarer og opptreden igjen der vi behøver flere hender.