Småbispan Medlemssider

SK2: Valg av hovedinstrument

SK2: Valg av hovedinstrument

3. mai 2021
|
Comments off
|
Valg av hovedinstrument for SK2
 
Kjære foreldre/foresatte med barn som skal opp i 3. trinn til høsten.
Det er tid for at barna deres skal velge seg hovedinstrument. Dette er instrumentet som de starter på til høsten, og som de skal spille på fremover i både aspirantkorps (AK) og hovedkorps (HK). Vi inviterer derfor til instrumentprøving og veiledning, og prøver så langt det lar seg gjøre å gjennomføre det fredag 21. mai. Tidspunkt blir individuelt tildelt, vi kommer tilbake til det.

Årets instrumentprøving blir litt spesiell, siden vi må ta mer smittevernhensyn enn vi vanligvis gjør uten en pandemi rundt oss. Det krever god planlegging, og vi er derfor avhengige av at dere svarer på det korte spørreskjemaet som er lenket til her: https://forms.gle/FBb69AkBL8fzqe8FA

Noen av barna har allerede valgt hovedinstrument, men veldig fint om alle kan fylle ut vedlagte skjema likevel, for ordens skyld.

SVARFRIST  SPØRRESKJEMA 12. MAI
 
Vi kommer til å gjøre det så trygt som mulig å komme på instrumentprøving ved å 1) ikke gjenbruke samme instrumenter, 2) ha egne tidspunkter for den enkelte, samt 3) vaske og klargjøre før nestemann kommer. Samtidig henstiller vi så klart til dere om å følge vanlige smittevernsanbefalinger.
Dersom barnet allerede har bestemt seg for instrument, ber vi om at dere melder i fra om det via skjemaet slik at vi begrenser kontakten så mye som mulig.
Det nærmer seg også søknadsfrist til kulturskolen. Alle som spiller hovedinstrument i Småbispan (fra SK3 og oppover) skal ha individuell opplæring i kulturskolen, og samspill i korpset. Det er derfor viktig  at alle som har fått hovedinstrument raskt søker seg inn (mer info i skjemaet). Straks dere har fått tildelt hovedinstrument, må dere selv søke på kulturskolen. Kulturskolen har ingen fast søknadsfrist lenger, men de starter å jobbe med hovedopptaket i juni. Vi anbefaler derfor at dere fyller ut innmeldingsskjema til kulturskolen på nett innen 1.juni. 
Om dere har spørsmål til instrumentprøving eller det ikke passer i det hele tatt for dere å møte opp 21. mai, så ta kontakt med instrumentansvarlig Anni: anni.bjerkhagen@gmail.com
Mvh Styret