Småbispan Medlemssider

Aktivitetsplan høsten 2020

Første utkast til aktivitetsplan høsten 2020. Vi legger inn datoer etterhvert. Google-kalenderen oppdateres også.

Endringer og supplementer vil komme her og på mail.

Oppdatert 24/8: Endringer i rødt


August

16.8 Gamle HK: Konfirmasjonsspilling

21.-23.8 HK: Seminar Rye

29.8 Gamle HK: Konfirmasjonsspilling

September

11.9  Gamle HK: Årets Ladejarl (utgår pga korona)

18-20.9  Alle: Loppis (utgår pga korona)

Oktober

3.10 Gamle HK: Konfirmasjonsspilling

10.10 Gamle HK: Konfirmasjonsspilling

17.10 HK + AK: Rennebuspæll (utgår pga korona)

21.10  HK: Festmiddag Reitangruppen (utgår pga korona)

November

Desember