Småbispan Medlemssider

Diplomfest


Invitasjon til Diplomfest!!

Tradisjonen tro arrangerer Småbispan Diplomfest i starten av hvert år. Vi feirer korpsmedlemmer som er fylt 17 år og som har vært medlem i korpset de siste sju år. Det blir festmiddag og utdeling av diplomer.

Hvem kan være med?

Festen er for alle medlemmer (SK, AK og HK) - og det pleier å være stor oppslutning blant både store og små. I tillegg blir korpsets instruktører invitert, samt medlemmer av styret.

Tidspunkt

Tidspunkt er 18:00 - 22:00