Småbispan Medlemssider

Oppmøtetider Lucia med øvingsplan for Luciahelga

Oppdatert 12/12: Info om matpakke

Oppdatert 11/12 med ny plan for lørdag:

Vi har fått tilgang til Frimurerlogen og kjører lørdagens øvelser der.

Oppmøtetider/sluttider er så og si uendret, men oppmøte/hentested blir altså frimurerlogen lørdag OG søndag.

Lørdag 14.12.19 (Frimurerlogen)

Alle må ta med matpakke og drikke!

SK (1130-1600)
1115 Oppmøte
1130-1230 – Øving i Storsalen
1230-1300 – Luciakor (Barokksal)
1300-1330 – Matpause

1330-1400 – Skifting
1400-1600 – Øving i Storsalen

 

AK (1100-1600)
1045 Oppmøte
1100-1230 – Øving i Storsalen
1230-1330 – Luciakor (Barokksal)
1330-1400 – Skifting/matpause
1400-1600 – Øving i Storsalen

 

HK (0930-1600)
0915 Oppmøte trommegruppa

0930 Oppmøte resten av HK
0930-1100 – Øving Storsalen
1100-1200 – Guttenummer i peisestue eller gang oppe (uten slagverk)
1100-1200 – HK Luciakor i Barokksalen
1200-1230 – Pause
1230-1330 – Luciakor (Barokksal) og guttenummer (Storsalen)
1330-1400 – Skifting/pause
1400-1600 – Generalprøve Storsalen – Kun SK + Bands i kostyme

Søndag 15.12.19 (Frimurerlogen)

Alle må ta med matpakke og drikke!

SK (0945-1300)
0945 Oppmøte
1000-1130 – Samøving på scenen/gjennomkjøring
1130-1245 – Luciakor
1630 Oppmøte Frimurerlosjen

AK (0945-1330)
0945 Oppmøte
1000-1130 – Samøving på scenen/gjennomkjøring
1130-1245 – Luciakor
1300-1330 – Gjennomkjøring av Kimendel m/HK
1630 Oppmøte Frimurerlosjen

HK
1115 Oppmøte
1130-1245 – Luciakor
1130-1245 – Gutteinnslag (i peisestuen)
1245-1300 – Pause alle
1300-1500 – Gjennomkjøring + gutteinnslag
1500-1600 – Pause m/pizza
1600-1615 – Skift til uniform
1620 HK klar(!) til oppvarming på scenen, ferdig 1645

1650 Dørene åpnes, innslipp publikum
1700 Konserten starter